Dierdorf Harts

לימודי לשון עברית – המורשת שלנולימודי לשון עברית – המורשת שלנו

לימודים בבית הספר ובאקדמיה הם הבסיס של התרבות שלנו, הן מבחינה מוסרית וערכית, והן מבחינת התפתחות חברתית וטכנולוגית. רמת הלימודים היא שקובעת את אופייה ופניה של המדינה ושל החברה כולה כיום ובעתיד.

במסגרת הלימודים הנערכים בתיכון ובחטיבות הביניים ואף בית ספר לחינוך מיוחד, מתקיים ויכוח ער בדבר המקצועות שצריכים ללמד ואלו שניתן לוותר עליהם. אחד המקצועות הבסיסיים ביותר, עליהם אסור לוותר לעולם בשום פנים ואופן, הם לימודי לשון עברית.

אז מה כל כך חשוב בלימודי לשון עברית? ובכן, השפה העברית, כמו כל שפה אחרת, היא הבסיס התקשורתי והתרבותי עליו בנויה החברה של אלו הדוברים את השפה הזו. שפה היא אמצעי התקשורת הבסיסי והחשוב ביותר בחיים, והיא מה שמאחד ומאפיין תרבויות שלמות ועמים. במקרה של השפה העברית, כל זה נכון שבעתיים בגלל סיפורו הייחודי של העם היהודי. לאחר אלפיים שנות גלות בהן השפה העברית הייתה רדומה ויהודים תקשרו בעזרת השפות המקומיות של המקומות בהם חיו, ניתן בית מחודש לעם היהודי במולדתו ההיסטורית והשפה העברית הוחייתה. כיום, השפה העברית היא מה שמאחד ומייחד את העם היהודי החי בארץ ישראל. שפה זו היא מהעתיקות בעולם, וטומנת בחובה היסטוריה עתיקה, עשירה ומפוארת.

מסיבות אלו, חשוב מאוד שכל נער ונערה בישראל יילמדו לפחות בשנותיהם בבית הספר את הלשון העברית על בוריה, ויכירו את המאפיין הבולט ביותר של העם שלנו.

הכרה טובה ומעמיקה של השפה המדוברת היא יותר מאשר הכרת ההיסטוריה והמורשת העממית שלנו. ידיעת שפה באופן מעמיק פותחת בפני הדוברים דרכי התבטאות חדשות ועמוקות יותר ונותנת להם כלים להביע יותר ויותר דברים מהמציאות בה הם חיים. זה נכון לגבי כל שפה בעולם, ולכן גם לגבי השפה העברית. ידיעת שפה לעומק היא אחד האלמנטים הבסיסיים ביותר בהשכלה בסיסית, ולכן אסור לוותר על לימודים אלו בשום פנים ואופן. להיפך, אולי כדאי לשקול אפילו להרחיב את מגמת לימודי הלשון בבתי הספר, על מנת להעניק לדור הצעיר של ימינו את מירב הכלים האפשריים להכיר את מורשתו ולהתבטא בצורה אפקטיבית ועשירה יותר.

גם אם בני הנוער אוהבים לשנוא את לימודי הלשון העברית, כנראה שאין ברירה. הם פשוט יצטרכו לסבול את זה כרגע, עד שיתבגרו ויבינו שזה רק לטובתם...

פרטים באתר elor.org.il